Glavni odbor

Majlinda Kurt

Rođena je 22.05.1982. godine. Član je DPS-a od 2008. godine.

Dosadašnje političko iskustvo:

SM DPS Ulcinj, sekretar i PR (2009-2010)

podpresjednica SM DPS Ulcinj (2010-2012)

Članica OO i IO DPS Ulcinj (2010-)

Tri puta je kandidovana na listi za odbornike OO DPS Ulcinj.

Odbornica u So Ulcinj (2018-)

Ujedno imenovana za predsjednicu Odbora za drustvene djelatnosti, predstavke i pritužbe, kao i članica Savjeta za poboljšanje položaja invalida i hendikepiranih ljudi i dr.

1996-2000

Srednja mješovita škola ‘Bratstvo-Jedinstvo’, Ulcinj

Gimnazija, opšti smjer

2001-2007

UT, Fakultet Socijalnih Nauka, Tirana

Dipl. klinički psiholog

Urednica i novinarka za Radio Ulcinj (jun 2002 – avgust 2004)

Urednica i moderator za RTV Teuta u Ulcinju (jun 2005-septembar 2006)

Predsjenica NVO-a Youth Movement /Pokret omladine , Ulcinj (2008-2013)

Klinički psiholog, JZU Dom zdravlja, Bar (decembar 2009- decembar 2010, januar 2012-februar 2014)

Klinički psiholog, KCCG (decembar 2010-maj 2011)

Klinički psiholog, DC za djecu sa smetnjama i poteškoćama u razvoju, Ulcinj (maj 2011-januar 2012)

Klinički psiholog CZMZ, JZU Dom zdravlja “Bogdan Vujošević”, Ulcinj (februar 2014-aktuelno)