Glavni odbor

Ljubomir Sošić

Rođen je 06.09.1982. u Mariboru.

Oženjen je i otac dvoje đece.

Član GO DPS Crne Gore; član IO DPS BP; član OO DPS BP; koordinator MO Kruševo BP.
Kandidat za poslanika 2020. godine.
Bio član IO DPS Crne Gore (2011-2015); Predsjednik mladih DPS BP i potpredsjednik mladih DPS Crne Gore u dva mandata; Predsjednik MO DPS Ravna Rijeka BP.

Diplomirani pravnik.
Više internacionalnih sertifikata iz različitih oblasti.

Direktor Direkcije za imovinu Opština Bijelo Polje (od 2010.).
Odbornik u SO Bijelo Polje od 2010. do 2011. i jun 2018. do sep 2018.
Član odbora direktora ŽICG od 2011. do 2018.