Glavni odbor

Ljiljana Jokić

Rođena je 20.10.1965. godine.

Predsjednica MO DPS-a Mojkovac

Odbornica u SO Mojkovac u 2 mandata

Članica IO DPS Mojkovac

Udata, majka troje đece.

Osnovnu školu završila je u Mojkovcu, a Srednju medicinsku školu na Cetinju.

Filozofski fakultet Nikšić – smjer biologija i hemija

VISKOM – komunikacije

Prosvjetni radnik

Direktor JU Centar za kulturu Mojkovac