Komisija za zdravstvo i socijalnu politiku DPS: Spajić ukida dječije dodatke djeci oboljeloj teških genetskih oboljenja

Spajić ukida dječije dodatke djeci oboljeloj od Daunovog sindroma, cerebralne paralize i drugih oblika pretežno genetskih oboljenje, koja su korisnici lične invalidnine ili dodatka na njegu i pomoć. Naime, dok on građanima Crne Gore priča bajke na javnom medijskom prostoru o novim pravima, tokom jučerašnjeg dana službenica ministarstva finansija Delević Nina, angažovana po Ugovoru o djelu u ovom ministarstvu i predsjednica UO Centra za socijalni rad u Nikšiću i službenik Opštine Nikšić Lalatović Duško, takođe član UO pomenutog Centra, suspendovali su dosadašnjeg direktora Centra za socijalni rad u Nikšiću, Nenada Mijuškovića (osobu sa invaliditetom) jer djeci korisnicima lične invalidnine i dodatka na njegu i pomoć nije ukidao pravo na dječije dodatke kada su napunili sedmu godinu života i nijesu započeli sa redovnim školovanjem?!

Kako se radi o djeci sa teškim fizičkim i mentalnim smetnjama, odnosno o djeci koja se i nijesu mogla upisati u redovni školski proces usljed sopstvenih ograničenja, postojala je praksa u došadašnjem radu Centara da se toj djeci omogući nesmetano ostvarivanje prava na dječiji dodatak do osamnaeste godine života, jer bi svako drugo tumačenje Zakona značilo i otvorenu diskriminaciju ove djece.

Međutim, takav stav ne dijele članovi UO Centra za socijalni rad u Nikšiću Delević Nina i Lalatović Duško, već su po instrukcijama ministra Spajića naložili da se svoj djeci koja imaju Daunov sindrom, cerebralnu paralizu i slična oboljenja a korisnicu su lične invalidnine ili dodatka na njegu i pomoć i koja ne pohađaju redovnu školu ukine pravo na dječije dodatke.

Po saznanjima komisije sjednica UO pomenutog Centra trajala je više od 8 sati, a pomenuti službenici, odnosno članovi UO Centra su se, pored suspenzije direktora do okončanja postupka mimo Zakona, i bahato ponašali prijeteći zaposlenima i službencima Centra.

Kako se radi prije svega o skandaloznom i nevaspitanom ponašanju ali i skandaloznim tumačenjima pomenutog Zakona od strane osoba sumnjivog profesionalnog integriteta i bez sumnje osoba bez dana iskustva u radu sa osobama sa invaliditetom, slijede postupci pred nadležnim organima Crne Gore, kako u smislu potrebe tumačenja ove norme tako i u smislu odnosa pomenutih službenika prema obavezama iz Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti.

Komisija za zdravstvo i socijalnu politiku DPS   

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član