Komisija za zdravstvo i socijalnu politiku DPS: Provjeriti odluke MFSS o izboru i imenovanjima u ustanovama socijalne i dječije zaštite u posljednjih 30 dana

Komisija za zdravstvo i socijalnu politiku DPS poziva nadležne inspekcijske organe u prvom redu Inspekciju rada i Inspekciju socijalne i dječije zaštite da provjere sve odluke Ministarstva finansija i socijalnog staranja koje su se ticale izbora i imenovanja u ustanovama socijalne i dječije zaštite u posljednjih 30 dana.

Prvu među njima Odluku o izboru direktora JU Dom starih u Nikšiću gdje su predstavnici Vlade Crne Gore prije par dana na nezakonit način izabrali novog direktora Doma starih u ovom gradu.

Naime, prije više od desetak dana oglas za izbor direktora je poništen od strane Upravnog odbora ((1) Odluka u prilogu), zbog čega je Vlada, na nezakonit način, odmah razriješila taj Upravni odbor ((2) Odluka u prilogu).

Na sjednici novog Upravnog odbora, prvog dana nakon njegovog izbora, izvršen je izbor direktora kroz već poništen konkurs.

Naime, predstavnici Upravnog odbora izabrali su novog direktora, a da nije ni sprovedena zakonom predviđena procedura.

Osim što je oglas već bio poništen, Komisija koja je nadležna za provjeru znanja i kompetencija za izbor direktora, prilikom prve provjere nije se ni izjasnila, odnosno izjasnila se da su se na konkursu prijavili kandidati koji nikada nijesu ni predali dokumentaciju ((3) Izjašnjenje u prilogu).

Od onih koje je Komisija navela kao kandidate u dopisu, nije izabran ni jedan kandidat, već je izabran potpuno drugi kandidat (Predlog Komisije u prilogu).

Zbog svega navedenog u najskorije vrijeme protiv aktera ovog procesa biće podnijete i krivične prijave.

Takođe na insistiranje ministra finansija i socijalnog staranja da se razriješi direktor Doma starih u Risnu Upravni odbor je odgovorio negativno, zbog neutemeljenog u zakonu zahtjeva ministra, zbog čega je na sjednici Vlade odmah razriješen jedan član Upravnog odbora ove ustanove ((4) Dokument u prilogu).

Takođe Komisija je u saznanju da su u svim ustanovama Upravni odbori izbor vršili bez dokumentacije kandidata koja se ni do današnjeg dana ne nalazi u većini ustanova socijalne i dječije zaštite zbog čega su svi sprovedeni izbori u nesaglasju sa zakonom, stoga svi moraju biti poništeni.

Komisija za zdravstvo i socijalnu politiku DPS

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član