Klub poslanika DPS: Predali izmjene Zakona o radu, penzija sa 67 godina, uvećanja zarade za dvokratni rad i institut pripravnosti

Poslanice Demokratske partije socijalista Marta Šćepanović, Suzana Pribilović i Jovanka Laličić predale su danas predlog za dopunu dnevnog reda sjednice Skupstine zakazane za 13.12.2021. godine sa Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu. Naime, predlog zakona je predat u skupštinsku proceduru još 9.11.2021. godine ali on, nažalost, nije uvršten u predlog dnevnog reda. Nadamo se da će doći do dopune dnevnog reda po našem predlogu, kako ne bi trpjeli radnici i njihova prava.

Naime, važeći Opšti kolektivni ugovor ističe 31.12.2021. godine, a kako je došlo do zastoja u pregovorima između socijalnih partnera o tekstu novog Opšteg kolektivnog ugovora, očigledno je da isti neće biti donijet u zakonom propisanom roku. Stoga, ovim predlogom zakona bi se produžilo važenje Opšteg kolektivnog ugovora i time omogućilo da se zaštiti minimum prava i dostojanstvenih uslova rada zaposlenih koje im ovaj akt garantuje. Osim toga, Zakonom o radu uvedeni su novi instituti, poput instituta pripravnosti i dvokratnog rada, koje treba razraditi novim Opštim kolektivnim ugovorom. 

Imajući u vidu da pomenuti instituti predstavljaju odstupanje od klasične organizacije radnog vremena, te predstavljaju sami po sebi dodatno opterećenje za zaposlene koji rade u ovom režimu, neophodno je predvidjeti na koga se odnose, kao i procenat uvećanja zarade po ovom osnovu ovakvog rada. Iz tog razloga predlažemo da se Zakonom o radu predvide procenti uvećanja zarada za ova dva pravna instituta kako zaposleni, angažovani u ovom režimu ne bi trpjeli, zbog činjenice da nije zaključen novi Opšti kolektivni ugovor, kojim su isti trebali biti regulisani.

Takođe, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu (“Službeni list CG” br.59/21), koji je Skupština Crne Gore usvojila 16. juna 2021. godine, snižena je starosna granica sa 67 na 66 i dodatno za određeni broj godina, ako je zaposleni radio na radnim mjestima sa beneficiranim radnim stažom, kao osnov za prestanak radnog odnosa po sili zakona, što je dovelo značajan broj zaposlenih u Crnoj Gori u nezavidan položaj. Naknadnim usvajanjem Zakona o dopuni Zakona o radu (“Službeni list CG” br.68/21) samo privremeno su odložene ove negativne posljedice. Stoga, ovim predloženim izmjenama i dopunama Zakona o radu, vraćamo prethodno rješenje koje zaposlenima ostavlja mogućnost da rade do 67 godine starosti, ukoliko iz bilo kog razloga ne žele da koriste mogućnost odlaska u starosnu penziju sa navršenih 66 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja – muškarci, odnosno 64 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja – žene, koje pravo im daje Zakon o PIO.

Vjerujemo da će Skupština uvrstiti ovu tačku na dnevni red u korist svih građana te da će preovladati opšti a ne partijski interesi. 

Klub poslanika DPS Crne Gore

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član