Klub odbornika Evropski tim za Herceg Novi: Pravno nasilje u lokalnom parlamentu

Da je pravno nasilje postao standard u Skupštini opštine Herceg Novi kolege iz vladajuće većine nas podsjećaju tokom svake sjednice lokalnog parlamenta.

Naime, SO Herceg Novi bez javnog poziva imenovala je člana savjeta Javnog radio difuznog servisa Radio televizija Herceg Novi d.o.o. pritom ne poštujući Odluku o organizovanju ovog javnog servisa usklađenu sa važećim zakonskim propisima.

Na osnovu Zakona o elektronskim medijima i Statuta opštine Herceg Novi ovaj javni servis donio je Odluku o organizovanju u kojoj se između ostalog, u dijelu koji se odnosi na organe upravljanja, izričito navode kriterijumi za imenovanje članova Savjeta, sukob interesa, te ko je ovlašćeni predlagač za imenovanje Savjeta.

Na osnovu Odluke o organizovanju Javnog radio difuznog servisa Radio televizija Herceg Novi  d.o.o. postupak imenovanja Savjeta pokreće radno tijelo Skupštine objavljivanjem javnog poziva ovlašćenim predlagačima, objavljuje na sajtu Opštine i najmanje jednom štampanom mediju. Rok za podnošenje predloga za imenovanje Savjeta teče od dana objavljivanja i traje 45 dana. Radno tijelo Skupštine potom u roku od 15 dana utvrđuje predlog liste za imenovanje.

Iako na posljednjoj sjednici lokalnog parlamenta nije bilo kvoruma kada se odlučivalo o spornom imenovanju, jer su odbornici DPS i Novske liste napustili sjednicu iz principijelnih razloga i nezakonitosti, većina u lokalnom parlamentu nakon pauze i vraćanja jednog odbornika istrajala je u svom naumu, postupila protivno svim važećim zakonskim propisima i tako ugrozila javni interes te sprovela klasično pravno nasilje.

Klub odbornika “Evropski tim za Herceg Novi” (DPS, SD)

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član