Klub odbornika DPS Glavnog grada: Stara kuća Vujovića je po planu predviđena za mjere zaštite

Povodom navoda odbornika URA Luke Rakčevića, a koji se odnose na kuću Vujovića u Bokeškoj ulici, u cilju objektivnog informisanja javnosti, želimo da ukažemo na sljedeće:

Odbornik Rakčević je u svom obraćanju javnosti iznio čitav niz neistina. Kao prvo, saglasno važećem Urbanističkom projektu “Nova Varoš – Blok E” objekat na urbanističkoj parceli UP 36 (Stara kuća Vujovića), po planu intervencija, jeste predviđena i planirana za “mjere zaštite i djelimične zaštite”. 

Dakle, navodi odbornika i zaposlenika Vlade Luke Rakčevića, da važeći plan nije prepoznao vrijednost ovog objekta i izdvojio ga u odnosu na okolne objekte, nije istinit.

Nadalje, ukoliko je gospodin Rakčević smatrao da je ovaj plan trebalo staviti van snage, mnogo lakši put za ostvarenje ovog cilja, bio je da isto predloži svom partijskom šefu, što je mogao učiniti sve do 7. jula 2022. godine, odnosno, dana kada je Investitor podnio prijavu građenja Ministarstvu ekologije prostornog planiranja i urbanizma. 

Podsjetićemo javnost i odbornika Rakčevića da je Vlada i ranije stavljala van snage plansku dokumentaciju na području Glavnog grada – npr. izmjene i dopune DUP-a “Rekreativno kulturna zona – južni dio”, koji je Vlada Odlukom od 24. februara 2022. godine stavila van snage.

Na kraju, javnost treba podsjetiti i na to da je gradskim arhitektama oduzeta nadležnost za izdavanje saglasnosti na izgradnju objekata preko 3.000 m2, pa je saglasnost na ovaj projekat 11. marta 2022. godine izdao Glavni državni arhitekta, čiji Direktorat poslove obavlja pri Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Vjerujemo da javnost ne moramo podsjećati na to da je na čelu pomenutog Ministarstva Ana Novaković-Đurović, politička direktorka partije iz koje dolazi odbornik Rakčević. 

Iz svega navedenog jasno se da zaključiti da je obraćanje odbornika Rakčevića pokušaj da se odgovornost prebaci sa njegovih partijskih drugova i poslodavaca na one koji su svoju namjeru da sačuvaju fasadu kuće Vujovića demonstrirali onda kada se više mjeseci rekonstruisala Bokeška ulica i danonoćno vodilo računa da se očuva svaki milimetar pomenute fasade.

Klub odbornika DPS Glavnog grada

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član