Klub poslanika

Jovanka Laličić

Rođena je 17. januara 1957. godine u Kotoru.

Diplomirala na Pravnom fakultetu u Podgorici, 1979. godine.

– Prvo radno angažovanje nakon završenog Fakulteta: Radio “Tivat“, novinarka.

– Od 15. avgusta 1979. do 20. jula 1986. godine, radila na poslovima pravne referentkinje, a posljednje tri godine na mjestu direktorke “Obnove”.

– Od 21. jula 1986. godine u Opštini Tivat radi na poslovima savjetnice za imovinsko-pravna pitanja, potom kao inspektorka rada, a nakon toga kao savjetnica za promet nepokretnosti i prava u opštinskoj Upravi prihoda.

– Od 1. juna 1992. do 31. decembra 1996. godine radi na poslovima direktorke ekspoziture Uprave prihoda kao republičkog organa.

– Od 31. decembra 1996. do 2004. godine (u dva mandata) obavlja poslove sekretarke Skupštine opštine.

– Od 2004. godine obavlja poslove savjetnice predsjednika opštine. Na ovu poziciju imenovana je Rješenjem predsjednika opštine broj 0101-299 od 26. aprila 2004. godine.

– Za glavnu administratorku Opštine Tivat imenovana je od strane predsjednika opštine, uz saglasnost Skupštine opštine Tivat 2011. godine. Poziciju glavne administratorke u Opštini Tivat obavljala je sve do 2016. godine, kada postaje poslanica u Skupštini Crne Gore.