Glavni odbor

Jelena Radojičić

Rođena: 26.12.1975 godine.

Član partije od septembra 1997.godine.

Član OO DPS Cetinje.

Potpresjednica savjeta mladih u 4 mandata.

Gimnazija Cetinje.

Fakultet za pomorstvo-Kotor.

Diplomirani menadžer u turizmu.

Ekomomski fakultet- Univerzitet Banja luka.

17.02.1999-21.03.2016 godine kao samostalni savjetnik za rad sa nezaposlenim licima.

Šefica Biroa rada