Janković: U MZ Stari Bar realizovani vrijedni infrastrukturni projekti

Da naše političko djelovanje i vršenje vlasti u Baru nije ostalo samo na obećanjima, kako nam to pokušavaju prigovoriti naši politički oponenti, pokazuje i primjer MZ Stari Bar, gdje su u mandatu sadašnjeg rukovodstva lokalne uprave započeti i realizovani višemilionski projekti. Odgovornim odnosom prema onome što su zahtjevi i potrebe žitelja ovog područja naše opštine, pokazali smo političku dosljednost i istinsku namjeru da rješavamo njihove svakodnevne potrebe i probleme koji su ih godinama unazad opterećivali.

Pitanja koja su bila u fokusu interesovanja naših sugrađana prije svega su se odnosila na ambijentalno uređenje i valorizaciju Starog grada, infrastrukturne projekte, kvalitetnije vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda, bolju povezanost i sanaciju lokalnih saobraćajnica i stvaranje povoljnih uslova za razvoj poljoprivrede, prije svega maslinarstva, po čemu se Stari Bar, između ostalog, danas i prepoznaje.

Svakako da bih, kao jedan od najznačajnijih realizovanih projekata, sa zadovoljstvom pomenuo izgradnju Kuće maslina, čija vrijednost prelazi milion eura, a koji će dati Starom Baru dodatnu verifikaciju maslinarskog centra i mjesta renomiranih proizvođača maslina i maslinovog ulja, koji će ujedno biti u mogućnosti da u ovom objektu dodatno usavršavaju svoja znanja i vještine i da domaćim i stranim gostima predstave sve ono što su njihovi potencijali u oblasti proizvodnje i prerade.

Ne manje značajan sa aspekta rješavanja svakodnevnog problema građana jeste i dugogodišnji problem sa kojima su se mještani Donjeg Zaljeva suočavali, a to je nedostatak vode, naročito u ljetnjim mjesecima kada je ona najpotrebnija. Intenzivno se sprovode aktivnosti na stavljanju u punoj funkciji novoizgrađeni rezervoar Zaljevo I i cjelovod prema naselju Donje Zaljevo sa jasnim ciljem da, nadamo se, veoma brzo, kroz preuzimanje dodatnih količina vode iz sistema RV, riješimo problem restrikcija i omogućimo građanima uredno snabdijevanje. Isto tako, nedavno su završeni radovi na fekalnoj kanalizaciji u naselju Brbot, koji će nakon sanacije i asfaltiranja ulice činiti jednu funkcionalnu cjelinu sa ukupnom vrijednošću uloženih sredstava u iznosu oko 80.000 eura. Veoma efikasno i blagovremeno su nadležni organi lokalne uprave reagovali i kada je u pitanju oštećenje kolovoza kod mosta Zli potok, gdje se trenutno radovi izvode planiranom dinamikom čija je investiciona vrijednost oko 31.000 eura, te očekujemo da oni budu završeni u što skorijem roku kako bi Zaljevska ulica bila u funkciji za nesmetano odvijanje saobraćaja.

Uz sve ovo, dodao bih i sanaciju i rekonstrukciju lokalnih saobraćajnica, gdje je u posljednje dvije godine uloženo oko 110.000 eura i svojim sugrađanima najavio da će radovi biti nastavljeni i tokom ove godine, kada će se izvršiti sanacija drugih lokalnih puteva shodno prioritetima i potrebama.

Nakon restauracije nekoliko objekata kulturne baštine u Starom gradu, možemo sa sigurnošću najaviti veoma brzo i početak realizacije projekta koji građani toliko dugo iščekuju, a to je uređenje kaldrme. Sve ovo je potvrda da smo odlučni da valorizujemo potencijale Starog Bara, te da nakon Kuće maslina, obnove spomenika kulture, kaldrme i ostalih planiranih projekata svjedočimo svi zajedno da ovo mjesto, dobija karakter kakvo ono i zaslužuje, a to je prestižni kulturno-istorijski, turistički i maslinarski centar.

Svjesni smo činjenica da politički aktivizam zahtijeva neposrednu i intenzivnu komunikaciju sa građanima, razgovore o njihovim problemima sa kojima se suočavaju i iznalaženja najboljih načina da se ide u pravcu rješavanja istih. To je matrica na kojoj sam do sada, ali na kojoj ću još posvećenije i od sada zasnivati svoje političko djelovanje. Pored rješavanja životnih pitanja, mi u Baru moramo posebno čuvati ono što je najvrijednije, multietnički sklad, međusobno uvažavanje i razumijevanje bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost i aktivno raditi na smanjenju tenzija koje su danas u društvu sve prisutnije, a koje su proizvod političkih promjena i djelovanja nove Vlade koju savremena, nezavisna i proevropska Crna Gora ne zaslužuje.

Božidar Janković, odbornik DPS-a u Skupštini opštine Bar 

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član