Glavni odbor

Janko Žujović

Rođen je 02.12.1979. godine u Bijelom Polju.

Odbornik je u Skupštini Glavnog grada Podgorice.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Bijelom Polju, a Medicinski fakultet u Beogradu u junu 2007. godine.

Radni odnos zasnovao 2008. godine u Zavodu za Hitnu medicinsku pomoć – Podgorica, gdje je radio do 2009. godine. Nakon toga radni odnos zasniva na Hiruršoj klinici Kliničkog centra Crne Gore, gdje je obavljao poslove kliničkog doktora i specijalizanta, a od dana 03.07.2017. godine kao specijalista opšte hirurgije na Odjeljenju za digestivnu hirurgiju – Hirurška klinika KCCG.

Od 2018. godine angažovan je kao stručni saradnik u nastavi, predmet hirurgija, na Medicinskom fakultetu u Podgorici Univerziteta Crne Gore.

Služi se engleskim jezikom (tečno znanje pisanja, čitanja i komunikacije).