Izvještaj o radu između dva Kongresa, usvojen na VIII Kongresu 30. novembra 2019. godine, možete pogledati ovdje: