Glavni odbor

Ivana Radonić

Rođena je 23.02.1980. godine. 

Udata je i majka dvoje djece.

Osnovna škola “ Ratko Žarić” Nikšić, diploma „Luča“.

Osnovna muzička škola “Dara Čokorilo” Nikšić
Gimnazija “Stojan Cerović” Nikšić, diploma „Luča“.

Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici (1998-2005), prosječna ocjena 9.39.

Specijalista interne medicine, Medicinski fakutet Univerziteta u Beogradu, Srbija (2008-2012).

  • Doktor medicine, Dom zdravlja Nikšić (2005 – 2006).
  • Doktor medicine, Opšta bolnica Nikšić (2006 – 2012).
  • Specijalista interne medicine, Opšta bolnica Nikšić (2012 – sada).