Glavni odbor

Igor Kumburović

Rođen je 08. 03. 1975. godine u  Kotoru.

Član Izvršnog i Opštinskog odbora, kao i predsjednik Mjesnog odbora Škaljari, u dva mandata.

Doktor medicinskih nauka, specijalista opšte hirurgije.

 Direktor JZU Dom zdravlja Kotor.