Klub poslanika

Halil Duković

Medicinski fakultet završio je u Prištini 1991. godine, a specijalizaciju u Beogradu 1999. godine.

Radni odnos zasnovao je u Domu zdravlja u Podgorici, gdje i danas radi kao izabrani ljekar.

Član je Demokratske partije socijalista od 1997. godine.

Odbornik u Skupštini Glavnog grada i u više mandata, odbornik u Skupštini Gradske opštine Tuzi, sada Opštine Tuzi.

Funkciju poslanika obavlja od 2002. godine do danas, sa prekidima u četiri mandata.

Predsjednik OO DPS Tuzi od 2006. do 2019. godine.

Član je Glavnog odbora DPS.