Glavni odbor

Gordana Rajović

Rođena 17.08.1968. godine.

1994. – Medicinski fakultet Priština

1994. – 1996. –  Specijalizacija pedijatrije ( Institut za majku i dete, Beograd )

1996. – 2000. – Specijalizacija interne medicine ( VMA Beograd – Grupa internih klinika )

2000. – 2004. – Internista ( VB Meljine, Herceg Novi )

2004. – 2005. – Subspecijalizacija kardiologije ( VMA Beograd )

2012. – Škola ehokardiografije ( IKVB Dedinje, Beograd )

1994. – 1996. – Ljekar u Centru za prijevremeno rođenu đecu ( KBC Priština, Klinika za pedijatriju )

1996. – 2000. – Specijalizant interne medicine ( Vojno medicinska akademija,  Beograd )

2000. – 2009. – Specijalista interne medicine na internom odjeljenju ( PZU OB Meljine, Herceg Novi )

2009. – 2011. – Načelnik internog odjeljenja ( PZU OB Meljine, Herceg Novi )

2011. – 2014. – Ljekar specijalista kardiolog ( PZU OB Meljine, Herceg Novi )

2014. – 2016. – Ljekar subspecijalista kardiolog ( JZU Dom Zdravlja Herceg Novi )

2017. – 

Izvršni direktor ( Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju ,,Dr Simo Milošević”, Igalo )