Glavni odbor

Vukašin Đuranović

Rođen je 10.09.1991.

Završio VUB – Visoka škola za uslužni biznis, dobio zvanje diplomiranog ekonomiste.

Završio Univerzitet EDUCONS, dobio zvanje mastera menadžera bezbjednosti

Avgust 2012-  Vatrogasac u Službi zaštite i spašavanja Danilovgrad.