Klub poslanika

Dragutin Papović

Oženjen je i ima sina Filipa.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Nikšiću. Diplomirao je 2003. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću (Odsjek za istoriju i geografiju), sa prosječnom ocjenom 9,5.

Magistrirao je 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu (Odsjek za istoriju), na temi „Protivnici vlasti u Crnoj Gori 1945 – 1948“. Prosječna ocjena na magistarskim studijama je 9,33.

Doktorirao je 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na temi „Intelektualci i vlast u Crnoj Gori 1945-1990“.

Od 2003. do 2013. godine bio je saradnik u nastavi, a od 2014. godine angažovan je kao honorarni nastavnik na Studijskom programu istorija Filozofskog fakulteta u Nikšiću.

Tokom 2015. i 2016. godine obavljao je dužnost generalnog direktora Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.