Glavni odbor

Dragoljub Bulatović

Rođen u Bijelom Polju, 02. oktobra 1981. godine.

Završio je Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Postdiplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici ( međunarodno – pravni smjer ).

Dukljanska akademija nauka i umjetnosti – saradnik u kulturi i izdavačkoj djelatnosti (2002-2004);

Vođa komercijalnih poslova u privrednom društvu “Građevinski centar” (2004-2008.);

Rukovodilac opštih i pravnih poslova u privrednom društvu “Unitrade” (2008-2011.);

Samostalni savjetnik u Ministarstvu pravde, 2012;
Rukovodilac Odsjeka za kaznenu i prekršajnu evidenciju u Ministarstvu pravde, (2012-2013);

Sekretar Komisije za uslovni otpust, (2012-2014.);

Pomoćnik direktora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, (2013-2015.);

Savjetnik potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, (2015–2016.);

Šef Kabineta predsjednika Vlade, (2016-2020.);

Član Odbora direktora A.D. Aerodromi Crne Gore (2017);

Predsjednik Odbora direktora A.D. Aerodromi Crne Gore (2018 i dalje).