Potpredsjednica

Dr Sanja Damjanović

Rođena je 05. juna 1972. godine u Nikšiću.

Dr Sanja Damjanović je rođena u Nikšiću, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju.

Po profesiji je naučnica – fizičarka i više od dvadeset godina radi u renomiranim međunarodnim istraživačkim institutima, CERN-u u Ženevi, Švajcarskoj i GSI-u u Darmštadtu, Njemačkoj.

Doktorirala je na  ‘Ruprecht-Karls’ Univerzitetu u Hajdelbergu, Njemačkoj nakon čega je stekla poziciju u CERN-u i bila integrisana u međunarodnim timovima u oblasti nuklearne fizike visokih energija.

Damjanović ima oko 100 naučnih publikacija u recenziranim časopisima.

Odigrala je ključnu ulogu u iniciranju i potpisivanju sporazuma o međunarodnoj saradnji između Crne Gore i CERN-a 2007. godine.

Od decembra 2016. do 2020. godine obavljala je funkciju ministarke nauke u 41. Vladi Crne Gore.

U svojstvu ministarke nauke inicirala je realizaciju krupne pan-Evropske istraživačke i medicinske infrastrukture za region Jugoistočne Evrope, Međunarodni institut za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST, https://seeiist.eu).

SEEIIST projekat targetira jedan od najvećih društvenih izazova a to je borba protiv kancera. Dr Sanja Damjanović je rukovodila ovim projektom od 2018. do 2021. godine i bila prva predsjednica Međuvladinog upravnog odbora SEEIIST-a.

Tokom ministarske funkcije svoje međunarodne kontakte i naučnu karijeru je podredila za potrebe razvoja inovacionog sistema u Crnoj Gori na savremenim osnovama i doprinijela da se Crna Gora etablirala u okviru naučne i inovativne mape EU.

Jedan od njenih istaknutih doprinosa političkom usmjeravanju Crne Gore ka EU je usvajanje Strategije pametne specijalizacije (S3.me), koju je Evropska komisija zvanično odobrila 2019. godine, a Crna Gora je postala prva zemlja van EU koja je formalno usvojila ovu važnu razvojnu strategiju.

Sanja Damjanović je od januara 2021. potpredsjednica Demokratske partije socijalista Crne Gore (DPS).

Od januara 2021. za stalno je zaposlena u GSI institutu u Darmštadtu, Njemačkoj.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sanja_Damjanović