DPS Prijestonice: Zlonamjerni spin Službe gradonačelnika, demantuju proste činjenice

Na osnovu jučerašnjeg pokušaja zlonamjernog spinovanja od strane neimenovanog subjekta koji se predstavlja kao “Služba gradonačelnika Prijestonice”, da je DPS koristeći poziciju vlasti na Cetinju kroz cesiju sa Upravom za imovinu naplatio više od 33 hiljade eura na štetu građana Prijestonice i populističkog poziva da tim istim građanima i našem gradu uplatimo 120.000 eura, radi javnosti smo dužni saopštiti istinu i ukazati na par jasnih činjenica.

Demokratka partija socijalista nema bilo kakav poslovni odnos sa Prijestonicom Cetinje, na šta nas na kraju krajeva obavezuje i ograničava Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja koji u članu 8. decidno kaže da politički subjekti ne mogu sticati prihod od promotivne ili komercijalne djelatnosti.

Podsjećamo da je Prijestonica na osnovu člana 9. pomenutog zakona, kako našoj političkoj partiji, tako i svim drugima koje imaju parlamentarni status, dužna izdvajati sredstva iz budžeta lokalne samouprave koja se koriste sa jedne strane za redovan rad političkog subjekta, i sa druge za poslovne prostorije za potrebe odborničkih klubova.

Na osnovu faktičkog stanja i donesenih odluka gradskih vlasti, nesporno je da je Prijestonica dužna DPS-u, a ne DPS njoj.

Naime, shodno Odluci o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2021. i tekuću godinu Prijestonica Cetinje je dužna sporni iznos. Upravo zbog toga je Služba finansija DPS-a više put uporno tražila da se sa Sekretarijatom za finansije Prijestonice usaglasi dugovanje na šta ni do danas nije dobila nikakav odgovor. Kako nam sredstva koja nas kao politički subjekat sleduju nijesu isplaćivana u dužem vremenskom periodu, bili smo prinuđeni naplatiti ih cesijom koja ni po čemu ne može biti osporena.

Na kraju, pozivamo gradske vlasti Prijestonice da naplate pomenuta “potraživanja” i svaki euro za koji smatraju da im DPS po bilo kom osnovu duguje, a sa druge strane mi ćemo se truditi da zakonitim putem naplatimo sva dugovanja koja Prijestonica nesporno ima prema nama.

Odbor DPS Prijestonice

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član