DPS Pljevlja: Rudnik uglja – primjer urušavanja uspješne kompanije

Svjesni situacije da je naša opština u mnogome oslonjena na rad Rudnika uglja i TE Pljevlja dužni smo da upoznamo građane sa katastrofalnom poslovnom politikom novog menadžmenta u ovim kompanijama. Kadrovska politika poznata kao “nepotizam po dubini” dovela je do sljedećih poslovnih  podataka koji su dobijeni  poređenjem trećeg kvartala 2020. i 2021. godine:

• Poslovni prihodi su smanjeni sa 31 milion na 28 miliona;

• Gotovina je smanjena sa 6 miliona na 2,1 milion;

• Neto profit je prepolovljen, sa 7,5 miliona na 3,6 miliona.

Negativan trend kod ključnih indikatora poslovanja zahtijevao je optimizaciju poslovanja i ažurnost u naplati potraživanja. Menadžment je radio suprotno:

• Ukupan broj zaposlenih je povećan sa 852 na 1.060;

• Ukupan trošak zarada je povećan za 800 hiljada;

• Trošak naknada UO je uvećan za 50%;

• Trošak donacija i sponzorstava je više nego udvostručen;

• Rast obaveza za preko 8 miliona;

• Potražavanja od kupaca su povećana na 9,3 miliona ( sa 5,5 miliona na 9,1 milion od matičnog preduzeća – EPCG).

Ovaj podatak ukazuje na nisku likvidnost EPCG i dodatno upozorava na pogoršanje njenog finansijskog stanja. EPCG je obaveze prema matičnim preduzećima povećala sa 16 miliona na 21 milion.

Svjedoci smo prevrtanja mašina izvan djelokruga Rudnika, najavu kupovine novih po značajno većim cijenama od kupljenih u ranijem periodu…

Sve ovo govori da moramo svi zajedno dići glas na svjesno urušavanje termo-energetskog kompleksa dok nije kasno. Ne smijemo gledati ono što je očigledno i ćutati. Jer stabilan rad i dobri ekonomski pokazatelji su glavni adut za opstanak TE Pljevlja a ovi današnji sve rade da to uruše. Svjesno ili ne, kratkoročnim potezima za rad partijskih ili bolje rečeno ličnih interesa ugrožavaju opstanak ne samo Rudnika i TE već i život u Pljevljima.

Opštinski odbor DPS Pljevlja

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član