DPS komisija za brigu starije populacije: Čestitamo 1. oktobar Međunarodni dan starijih osoba

Posljednjih godina, mnogo je urađeno kada je starija populacija u pitanju. To govori i činjenica da danas imamo razvijene i dostupne usluge socijalne zaštite u svim opštinama u Crnoj Gori. Razvijena je mreža domova za starija lica u šta je samo u proteklih pet godina uloženo upreko 30 miliona eura. Takođe uspostavljena je usluga pomoć u kući koju je koristilo preko 1.200 korisnika kojima je ta usluga neophodna, uspostavljena je usluga dnevnih boravaka koju koristi oko 300 korisnika širom Crne Gore, dok je kroz izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju omogućeno i povećanje najniže penzija. Podsjetimo i na činjenicu da je za stambena pitanja penzionera tokom 2020. godine uloženo preko 2,4 miliona eura.

Sve ovo je ukazivalo da je prethodna Vlada brinula o starijoj populaciji na posvećen i odgovoran način, onako kako i zaslužuje ova starosna kategorija ljudi koji su gradili našu državu i prema kojima svi imamo obavezu da obezbijedimo dostojanstvenu starost.

Međutim, današnji odnos nove “ekspertske vlade”, je nadasve maćehinski, jer evidentno je da se ne uvažavaju potrebe ove najranjivije kategorije stanovništva.

Da je tako, apsolutno potvrđuje  birokratsko zatvaranje dnevnih boravaka za starija lica, prekidanje usluge pomoć u kući za korisnike i njihovo ostavljanje bez usluge koja im je potrebna.

Pitamo, šta je urađeno sa izgradnjom domova za stare u Podgorici i Nikšiću koji su započeti u prethodnom periodu, i planirani za prijem korisnika tokom prve polovine ove godine? Teško je uopšte i podsjetiti na činjenicu koliko je samo korisnika koji nažalost nijesu dočekali da budu smješteni u nekom od postojećih domova usljed nedostatka smještajnih kapaciteta.

Isto tako, upitaćemo nadležne, koliko je stambenih jedinica započeto u posljednjoj godini za penzionere koji nemaju riješeno stambeno pitanje?

Sve su ovo pitanja koja i te kako zabrinjavaju članove DPS komisije za brigu i unaprijeđenje kvaliteta života starije populacije, a na koja “eksperti” u Vladi ne obraćaju pažnju.

Da je drugačije, svakako da bi i slika bila takva pa bi ministar Spajić sa saradnicima današnji dan proveo u nekom od domova za stare i uvažio te ljude koji su svojim radom i nesebičnim davanjem stvarali sve one vrijednosti koje mi sa ponosom slijedimo.

Ubjeđeni da je ovo prolazno, da će starijim licima brzo doći vedriji trenuci kada će se osjećati uvaženo i dostojanstveno, čestitamo im 1. oktobar i želimo dobro zdravlje.

DPS komisija za brigu i unaprijeđenje kvaliteta života starije populacije

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član