DPS Komisija za brigu o starijoj populaciji: Ministar Spajić nastavlja da diskriminiše stariju populaciju

Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti garantovana je dostupnost usluga u najmanje restriktivnom okruženju korisnika. Za novopostavljenog ministra izgleda da zakon ne važi. On svojim djelovanjem uskraćuje pomoć usluga u kući starijim ljudima i na taj način diskriminiše korisnike kojima je potrebna pomoć, na koju oni imaju zakonsko pravo, i to čak 11 opština u Crnoj Gori!

Ovo je alarm za reakciju javnosti! Oduzeti pravo najugroženijoj populaciji, šta je sljedeće?

Kao rezultat ovakve surove diskriminacije, veliki broj građana se javlja Centru za socijalni rad sa zahtjevima da im je potrebna pomoć u kući, jer usljed bolesti ili invaliditeta nema ko da brine o njima. Međutim radnici centra odbijaju takve stranke, jer ministar Spajić ne želi da proširi uslugu propisanu Zakonom na sve opštine, jer na taj način štedi budžet. Iako su se u prethodnom periodu stvorili svi preduslovi da se u 2021. godini proširi usluga pomoći u kući na sve opštine, jer su se licencirali pružaoci usluga da vrše ovu vrstu usluge, a samim tim spriječi institualizacija korisnika u domovima za stara lica, u kojima nema dovoljno smještajnih kapaciteta.

Ovakvim diskriminatorskim vođenjem socijalne politike, MFSS pravi razliku među građanima i štedi na jednoj od najugroženijih kategorija našeg društva. Ovakvo postupanje ministra dovelo je do toga da građanin iz Pljevalja može da dobije uslugu i ostvari svoje pravo preko Centra za socijalni rad, a građanin koji živi u Podgorici, Ulcinju, Herceg Novom ili nekoj drugoj opštini, istu uslugu ne može da ostvari.

Kao Komisija za brigu o starijim licima DPS-a Crne Gore, pitamo se zašto onda postoje odredbe ZSDZ koje garantuju da korisnik može sam da bira licenciranog pružaoca usluga, bez obzira da li tu uslugu pruža država, NVO ili neki drugi organ?

Dužni smo iz moralnih i ljudskih razloga da upozorimo javnost na dvostruke aršine ministra Spajića, koji je po svemu sudeći iznad zakona, a zakon je za njega mrtvo slovo na papiru, osim u slučajevima kad njemu odgovara da se poziva na isti.

Zašto Ministarstvo finansija i socijalnog staranja zanemaruje ove važne odredbe zakona i diskriminiše korisnike u ostvarivanju svojih prava?

Ovo je jedan u nizu dokaza da ministar Spajić ne razumije sistem socijalne zaštite na pravi način, iako je uporno tvrdio da će spajanjem Ministarstva finansija i Ministarstva rada i socijalnog staranja bolje razumjeti potrebe građana.

Ovim putem apelujemo na sve korisnike kojima je ova usluga potrebna da se obrate centrima za socijalni rad i traže svoja Zakonom propisana prava. Ova prava garantuje ZSDZ i na njih imaju pravo svi koji se nalaze u stanju potrebe da koriste ove vrste usluga.

DPS Komisija za brigu i unaprijeđenje kvaliteta života starije populacije   

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član