DPS Komisija za brigu i unaprjeđenja kvaliteta života starije populacije: Nova vlast zanemaruje penzionere, lišava ih svih modaliteta pomoći

U kontekstu ukupnog društvenog i ekonomskog razvoja naše zemlje, izuzetno važno mjesto pripada i korpusu socijalne politike. Nezavisno od dostignutog stepena razvijenosti u periodu tranzicije, određeni slojevi društva i specifične socijalne grupe, objektivno se nalaze na pragu ili u zoni siromaštva. U tom pogledu, ni Crna Gora nije izuzetak.

Međutim, ono što posebno karakteriše kretanja i odnose na ovom planu, u posljednih  petnaestak mjeseci, odnosi se na neprihvatljive, nazadne i retrogradne politike aktuelnog vladajućeg režima. Umjesto da i u ovoj, kao i u svim drugim oblastima, nastave sa sprovođenjem ranije usvojenih, na demokratskoj osnovi, normativnih akata i njihovim mogućim unaprijeđenjem – Vlada i resorno Ministarstvo finansija i socijalnog staranja opredijelili su se za urušavanje temeljnih vrijednosti socijalne politike. Takva politika, koja počiva na platformi uništavanja svega dostignutog afirmiše krajnji apsurd da sve počinje od nove vlasti, izazvala je teške posljedice u sferi zapošljavanja, zdravstva, kadrovske i naravno socijalne politike.

Crna Gora i njena Vlada bile su prepoznate u regionu i šire po strategijama i mjerama za poboljšanje životnog standarda korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Nužno je istaknuti dostignuća prethodnih vlada, i ukupno države, na očuvanju i unaprijeđenju društvenog i materijalnog položaja penzionerske populacije, što se najbolje ogleda kroz dugogodišnju realizaciju socijalnog programa. U tome svakako prednjače subvencioniranje odmora i oporavka penzionera, sufinansiranje stambene izgradnje, zatim nabavke zimnice, rad klubova penzionera, dodjelu jednokratnih pomoći. Takođe, sklopljeno je više stotina ugovora o poslovnoj saradnji sa bankama, mikrokreditnim finansijskim institucijama i drugim subjektima za nabavku roba i usluga pod povoljnim uslovima. Za realizaciju mjera i aktivnosti koje su u nadležnosti Fonda PIO Crne Gore iz budžeta Fonda u posljednje četiri godine, zaključno sa 2020. godinom, izdvojena su sredstva u visini od 10,19 miliona eura. Budžetom Fonda za 2021. godinu u tu svrhu planirana su sredstva u visini od 4.320.600 eura, što čini 0,95% od ukupno planiranog Budžeta.

Praveći paralelu sa tekućom godinom, kada je došlo do promjena na čelu Fonda, kao i sastavu Upravnog odbora, ova vrsta davanja maltene je zaustavljena iz političkih razloga, kao vid kažnjavanja penzionerske organizacije, a indirektno i naših penzionera, lišavajući ih svih modaliteta pomoći. Posebno je indikativno zaustavljanje stambene izgradnje za socijalno najugroženije korisnike penzija, koju aktivnost je Fond PIO sprovodio u saradnji sa Savezom udruženja penzionera, Ministarstvom rada i socijalnog staranja i jedinicama lokalne samouprave. Za ove namjene u periodu 2017-2020 godine, izdvojeno je 4,97 mil. eura ili godišnje po oko 1,24 mil. eura. Rezultat navedenih aktivnosti jeste 510 izgrađenih i useljenih stambenih jedinica, kao i oko deset planiranih projekata, čija je realizacija zaustavljena.

Nova vlast ne bavi se najbrojnijom populacijom, čemu ide u prilog činjenica da najavljeni “Maršalov plan” prepoznaje sve kategorije stanovništva, osim penzionere.

Iz svega iznijetog, više je nego jasno da ako postojeća garnitura nastavi sa ovakvom krajnje neprihvatljivom politikom u socijalnoj sferi, odnosno ukoliko ne dođe do snažnog zaokreta koji bi neminovno morao biti utemeljen na agendi DPS-a i proevropskih snaga, realno je očekivati da može doći ne samo do povećanja negativnih tendencija, nego i do sloma ukupnog sistema socijalne politike. Za nužne promjene politike vladajuće garniture, neophodno je organizovanije i efikasnije angažovanje ne samo opozicionih stranaka, nego i ostalih društvenih struktura. U prvom redu Saveza udruženja penzionera Crne Gore ali i civilnog sektora, jer se jedino na taj način može zaustaviti negativan trend u ovoj oblasti i dalje siromašenje sve većeg broja penzionera. Na temelju svih dosadašnjih analiza, za očekivati je izražavanje nezadovoljstva u susret najavljenoj reformi sistema penzijskog i invalidskog osiguranja.

DPS Komisija za brigu i unaprijeđenje kvaliteta života starije populacije

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član