DPS Herceg Novi: Ko je odgovoran za negativno mišljenje DRI na završni račun budžeta Opštine Herceg Novi?

Državna revizorska institucija dala je negativno mišljenje nakon finansijske revizije i revizije pravilnosti završnog računa budžeta Opštine Herceg Novi za 2021. godinu.

Odbornicima Skupštine opštine Herceg Novi za Devetu redovnu sjednicu koja je bila zakazana za 25.07. pa odložena za 08.08. a u konačnom nije ni održana zbog neslaganja u koaliciji na vlasti, uz predlog završnog računa budžeta Opštine Herceg Novi za 2021. godinu ponuđen je i Izvještaj nezavisnog revizora MV Konsalt d.o.o. Nezavisni revizor čiji je izvještaj ponuđen odbornicima u suštini daje pozitivno mišljenje o predlogu završnog računa Opštine Herceg Novi za 2021. godinu. Datum ovog izvještaja je 18.07.2021. godine.

Preliminarni izvještaj DRI o reviziji završnog računa budžeta Opštine Herceg Novi za 2021. godinu u kojem se navodi negativno mišljenje dostavljen je Opštini Herceg Novi 12.07.2021. godine.

Zašto je izbjegnuto dostavljanje preliminarnog izvještaja DRI odbornicima a dostavljeno mišljenje nezavisnog revizora više je nego očigledno.

Brojne nepravilnosti koje je evidentirala DRI, netačni iskazi i postupanje suprotno mnogim pobrojenim zakonima koji regulišu rad, ovlašćenja i postupanja lokalne samouprave odnosno njene ukupne poslovne aktivnosti nije se željelo saopštiti odbornicima u SO Herceg Novi.

Dugo ukazujemo na nepravilnosti u radu koalicione vlasti u opštini Herceg Novi, nenamjensko trošenje sredstava, ponašanje suprotno zakonima i zanemarivanje održavanja Skupštine opštine.

Sada možemo da dodamo i pokušaj podmetanja mišljenja nezavisnog revizora kako bi se rad koalicione vlasti u Herceg Novom prikazao kao zakonit i odgovoran.

Da su odnosi u koaliciji koja vrši vlast u Herceg Novom loši odavno je poznato. Sada, dodatno, međusobno treba da se preispitaju ko je odgovoran za negativno mišljenje DRI na završni račun budžeta za 2021. godinu.

Činjenica je da sada trebaju da u roku od šest mjeseci koji im je postavila DRI, usklade poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima.

Da li će uspjeti da postupe po nalogu DRI u datom roku ostaje da se vidi.

Ali nadležni državni organi kojima je dostavljen izvještaj DRI, a to su između ostalih, Vlada Crne Gore, Ministarstvo finansija, Ministarstvo javne uprave, Zajednica opština Crne Gore i Vrhovno državno tužilaštvo, će ipak biti neko ko će u konačnom o tome dati svoj sud.

Opštinski odbor DPS Herceg Novi

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član