DPS Andrijevica: Evo dokaza da su Demokrate prekršile Zakon i da partijski zapošljavaju, Gošović da razriješi dilemu

Dakle, kako smo i kazali u prethodnom saopštenju, nova većina nije preuzela vlast a već je počela sa kršenjem zakona.

Shodno članu 85 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. list CG”, br. 2/2018, 34/2019 i 38/2020) u stavu 3 jasno se navodi: ,,Menadžer se postavlja, na osnovu javnog konkursa, na vrijeme od 5 godina. Takođe, Zakonom o turističkim organizacijama (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 011/04 od 20.02.2004, 046/07 od 31.07.2007, Službeni list Crne Gore”, br. 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 045/14 od 24.10.2014, 042/17 od 30.06.2017, 027/19 od 17.05.2019) u članu 14 stavu 3 propisuje se da Izvršni odbor turističke organizacije: imenuje direktora stručne službe i rukovodioce organizacionih jedinica, na osnovu javnog konkursa;

Podsjećamo javnost da je koalicionim sporazumom nove većine jasno utvrđeno da ova mjesta pripadaju Demokratama te se stoga pravom pitamo, budući da se popunjavaju na osnovu javnog konkursa, kako je moguće u koalicionom sporazumu precizirati ovakvu odredbu? Moguće je dakle samo ako je u pitanju partijsko zapošljavanje čime se na direktan način krše pomenuti zakoni.

Ipak, da ne bi smo bili jednostrani – pozivamo sivu eminenciju pravničke struke u redovima Demokrata Nevena Gošovića da se izjasni i kaže da li je sporazumom prekršen zakon ili nije. Vjerujemo da za njegove pravničke kapacitete ovdje i nema prevelike dileme.  

DPS Andrijevica

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član