Glavni odbor

Dijana Gomilanović

Rođena je 03. januara 1981.godine u Pljevljima. 

• Osnovna škola “Ristan Pavlović” Pljevlja
• Srednja stručna škola – Pljevlja
• Fakultet političkih nauka – Podgorica, Univerzitet Crne Gore – spec.novinarstva

• 2004-2010. – rad u štampanim medjima u Podgorici i Pljevljima
• 2010–2021. – Rudnik uglja Pljevlja, poslovi povjerenika za odnose sa javnošću i informisanje, od 2018. specijalista za interne komunikacije u kabinetu Izvršnog direktora RUP-a