Glavni odbor

Demir Bajrović

Demir Bajrović je rođen  22.06.1988. godine u Beranama.

Član aktuelnog saziva Glavnog odbora DPS Crne Gore, Izvršnog i Opštinskog odbora DPS Gusinje.

Godine 2007/08 upisuje Fakultet pravnih nauka na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, a 2012. godine po završetku studija stiče akademsko zvanje diplomirani pravnik.

– MUP; Uprava policije; CB Berane; OB Plav; mjesto rada: Pripravnik u periodu od 15.01.2013. – 15.10.2013. godine;


– Koordinator OO DPS Gusinje u periodu 2014/15 godina;


– Odbornik u I i II Saziv Skupštine opštine Gusinje (DPS); biran u I i II Sazivu Skupštine opštine Gusinje u odborima i savjetima;


– Opština Gusinje; Odbor povjerenika (imenovanje: Vlada Crne Gore) u periodu od 29.07.2016. – 15.11.2016.godine;


– Opština Gusinje; Samostalni savjetnik III u periodu od 13.01.2016. do 31.07.2017.godine;


– DOO “Komunalne djelatnosti” Gusinje – Izvršni Direktor od 01.08.2017.godine.