Glavni odbor

Božidar Drecun

Rođen je 03.02.1985. godine. 

Član je Demokratske partije socijalista od 18. godine.

Član je Savjeta mladih DPS-a Cetinje 2008-2010. godine.

Bio je kandidat za odbornika i DPS-a Prijestonice, za mandate 2010 – 2013. godine  i  2013 – 2017. godine. 

Član je Opštinskog odbora DPS-a Prijestonice od 2011. godine a član IO DPS-a Prijestonice od 2019. godine.

Izvršni je sekretar OO DPS-a Prijestonice. 

2010-2011 Specijalističke studije, pravosudni smjer završio je na Fakultetu pravnih nauka – Univerzitet Donja Gorica, Podgorica;

2007-2010 Bechelor pravnih nauka na Fakultetu pravnih nauka – Univerzitet Donja Gorica, Podgorica.

Osnovnu školu “Njegoš” završio je na Cetinju, a Srednju medicinsku školu u Podgorici.

Direktor u JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici 03/2017– danas.


Prijestonica Cetinje, 2014-2017. godine.


Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti 2016 –2017 . godine. 


VD Direktor Službe za zajedničke poslove i infomaracioni sistem 2015-2016. godine. 

Sekretar Sekretarijata za socijalnu politiku i mlade 2014-2015. godine.


Prva Banka Crne Gore A.D.  2011-2014. godine:

-Menadžer za poslovanje sa stanovništvom i privredom 2011-2012. godine.
-Samostalni referent za procjenu kreditnih zahtjeva 2012 – 2014. godine.