Glavni odbor

Borivoje Vuković

Rođen je 03.08.1986. godine.

Završio je na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije Univerziteta „Union“ u Beograd, smjer – klasično bankarstvo.

01.06.2011. – 01.06.2012.

Pripravnik u kancelariji finansijskog direktora, Institut Dr Simo Milošević AD Igalo Herceg Novi
⦁ Plan i analiza,
⦁ Poslovi vezani za ulazni i izlazni PDV

06.03.2013. – 06.07.2013

Ekonomista u sekretarijatu,Jadransko brodogradilište AD Bijela, Herceg Novi
⦁ Plan i analiza,
⦁ Poslovi ekonomiste u sekretarijatu,

05.09.2013. – 11.04.2018.

Glavni referent nabavne službe , Institut Dr Simo Milošević AD Igalo , Herceg Novi.
⦁ planiranje nabavke,
⦁ analitika nabavke i njenog uticaja na troškove,
⦁ formiranje cjenovne politike dobavljača i izrada cjenovnika,
⦁ organizacija sastanaka sa poslovnim partnerima

11.04.2018. –

Upravnik objekta faze I Instituta Dr Simo Milošević AD Igalo , Herceg Novi.


15.03.2015. – 01.09.2017.

Član upravnog odbora d.o.o. Sportski centar Igalo , Herceg Novi.


25.09.2019. –

Član Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva u Privrednoj komori ispred Instituta Dr Simo Milošević AD Igalo


19.03.2020. – 10.08.2020.

Upravnik Covid-19 karantina u Institutu Dr Simo Milosevic AD Igalo , Herceg Novi.