Izvršni odbor

Boris Muratović

Boris Muratović je rođen 28.08.1989. godine u Nikšiću.

Član je Opštinskog i Izvršnog odbora Demokratske partije socijalista u Nikšiću.

Govori engleski i ruski jezik.

Oženjen je suprugom Ivanom i ima sina Vuka. 

Osnovnu školu (đak generacije i dobitnik diplome Luča I) i gimnaziju, prirodno-matematički smjer (dobitnik diplome Luča I) završio u Nikšiću.

Osnovne i magistarske studije završio je na Univerzitetu Donja Gorica (Fakultet za međunarodnu ekonomiju i finansije, prosječna ocjena 9,8). Nakon prve godine studija, kao jedan od najboljih studenata, nagrađen je boravkom u Kanadi gdje je na Univerzitetu Toronta stekao diplomu za napredno poznavanje engleskog jezika.

U januaru 2012. godine zapošljava se u Zavodu za statistiku Crne Gore.

Od januara do juna 2013. godine boravi u Budimpešti gdje biva angažovan na projektu SEEMIG (Upravljanje migracijama i njihovim efektima u Jugoistočnoj Evropi).

Učesnik je brojnih seminara, konferencija i projekata širom Evrope na kojima je unaprijedio svoje znanje i profesionalne vještine.