Glavni odbor

Biserka Bulatović

Rođena 03.06.1976.

Član je Opštinskog odbora DPS Bijelo Polje i član Glavnog odbora DPS Crne Gore.

Završen Medicinski Fakultet u Beogradu.

Opšta bolnica Bijelo Polje