Glavni odbor

Asim Andrić

Rođen je 12.12.1991. godine.

Član OO DPS Bar, Član IO DPS Bar, Odbornik u SO Bar

2010-2015

Fakultet političkih nauka, smjer Međunarodni odnosi

2015-2017

Fakultet za državne i evropske studije

2016-2019

Fakultet za državne i evropske studije, saradnik u nastavi

 

2016-2018

Predsjednik Odbora direktora doo »Sportsko-rekreativni centar« Bar

 

2018-u mandatu

Odbornik u Skupštini opštine Bar