Andrić: Kapitalni budžet lokalne uprave za 2022. godinu pet puta veći u odnosu na planirana ulaganja Vlade u Baru

Ne želimo da budemo dežurni i neobjektivni kritičari djelovanja Vlade Crne Gore kako su to činile političke strukture koje danas čine vlast u nekom ranijem periodu. Za razliku od takvog političkog djelovanja, cijenimo napor svih struktura vlasti i političkih subjekata, uključujući i GP URA, koji na bilo koji način daju podršku onim projektima koje je lokalna uprava delegirala prema Vladi Crne Gore u oktobru mjesecu ove godine. To jeste i mora biti način da kroz zajedničko djelovanje, bez obzira na političke razlike i partnerstvo, dajemo zamajac realizaciji važnih projekata u našoj lokalnoj zajednici.

Međutim, ne smijemo dozvoliti da zarad sticanja jeftinih političkih poena ili stabilizacije uzdrmanog rejtinga GP URA građani naše opštine, naši sugrađani, komšije, budu predmet manipulacije različitim i netačnim informacijama ili predstavljanjem tih podataka na način koji ne odgovara istini.

Dakle, stojimo čvrsto na stanovištu da je grad Bar predlogom Budžeta Vlade Crne Gore za 2022. godinu kojim je planirano oko 2 miliona eura ili 51,56 eura po glavi stanovnika tretiran na krajnje diskriminatorski način. U prilog tome govori i činjenica da je predloženi nacrt kapitalnog budžeta lokalne vlasti u Baru za 2022. godinu gotovo pet puta veći u odnosu na ono što su planovi Vlade Crne Gore.

Kako bi građani imali precizniju i jasniju sliku o iznosu opredjeljenih sredstava državnim budžetom, samo ćemo navesti nekoliko projekata i iznosa opredjeljenih sredstava, a sve podatke je veoma lako provjeriti u nacrt Budžeta Vlade Crne Gore za 2022. godinu.

– Za rekonstrukcije puta Sveti Ivan – Kamenički most izdvojena su sredstva od 500.000 eura, a čija je procijenjena investiciona vrijednost 11 miliona eura. Upravo onako kako ste i rekli u saopštenju, dovoljno za “sanaciju”.

– Za rekonstrukciju regionalnog puta Vladimir – Ostros, planirano je 30.000 eura, što je nedovoljno za sanaciju udarnih rupa.

– Za projekat izgradnje Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju, za koji je Opština Bar finansirala idejno arhitektonsko rješenje i glavni projekat, planirano je 320.000 eura, što nije dovoljno ni za grube građevinske radove.

– Za izgradnju dječijeg vrtića u Baru planirana su sredstva u iznosu od samo 20.200 eura.

– Za rekonstrukciju Doma kulture u Baru opredjeljen je iznos od 170.100 eura, što će biti dovoljno samo za izradu tehničke dokumentacije, a o rekonstrukciji da i ne govorimo.

– Za sanaciju Dvorca kralja Nikole opredjeljeno je 200.000 eura, a svima je jasno da bez dodatnog obezbjeđivanja sredstava iz lokalnog budžeta ovaj projekat nije moguće realizovati.

– Za izgradnju graničnog prelaza Ckla – Zogaj opredjeljena su sredstva od 433.100 eura, iako svi dobro znamo da je u 2020. godini zaključen ugovor sa izvođačem radova na iznos od preko 700.000 eura.

– Za nastavak uređenja obalne zone u Sutomoru planirano je 215.000 eura, nedovoljno za završetak II faze projekta čija je procjenjena vrijednost blizu 1 milion eura.

Nažalost, u predlogu budžeta svoje mjesto nije našao projekat izgradnje fiskulturne sale u Mrkojevićima, kao ni ostali predlozi lokalne uprave kao što su Pothodnik u Šušanju, Olimpijski bazen u Baru i regionalni put Virpazar – Sutorman – Bar.

Sve ovo dovoljno govori kakav odnos Vlada Crne Gore odnosno političke strukture koje čine državnu vlast imaju prema našem gradu i građanima Bara, posebno u smislu manipulisanja određenim informacija koji ne odgovaraju istini ili kako već rekosmo, koje služe za sticanje jeftinih i kratkoročnih političkih poena.

Bez obzira na to, lokalna uprava će kroz svoj kapitalni budžet učestvovati u realizaciji mnogih projekata i na taj način će posvećeno raditi na daljem razvoju grada, a o pojedinačnim zaslugama bilo kojeg političkog subjekta najbolji sud daće građani već u maju naredne godine.

Asim Andrić, član Glavnog odbora i odbornik DPS u SO Bar  

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član