Glavni odbor

Ana Pejović

Rođena je 11.09.1973. godine. 

Osnovnu školu „Ratko Žarić“ i gimnazija „Stojan Cerović“ završila u Nikšiću. 

Magistar književnih nauka, Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet – Nikšić, Crna Gora.

Na Univerzitetu Donja Gorica upisala doktorske studije: Teorija savremene umjetnosti.

 

Rukovodilac Dječije biblioteke u JU Narodna biblioteka „Njegoš“ Nikšić (2016-2019).

Zamjenik direktora JU Centar za kulturu Nikšić (2009-2016).

Koordinator kulturnih aktivnosti u Gradskoj kući – JU Centar za kulturu Nikšić (2006-2009).

Profesor crnogorskog, srpskog, hrvatskog i bosanskog jezika u OŠ “Braća Topalović” – Plužine (2005-2006).

Profesor crnogorskog, srpskog, hrvatskog i bosanskog jezika u Gimnaziji Stojan Cerović – Nikšić (2004-2005).

Profesor crnogorskog, srpskog, hrvatskog i bosanskog jezika u OŠ “Mileva Lajović Lalatović” – Nikšić (2003-2004).

Koordinator kulturnih aktivnostu u JU Sekretarijat za kulturu i obrazovenje – Podgorica ( 2002-2003).