Alijansa žena DPS: Promovisaćemo racionalniji i sistematičniji pristup u rješavanju problema nasilja

Pandemija koronavirusa, kako u svijetu tako i kod nas, znatno je povećala učestalost nasilja, kao i dodatno pogoršala položaj žena žrtava nasilja. U Crnoj Gori, suočavamo se sve više sa kulturom tolerancije prema nasilju i unutar institucija, dok stavovi prema seksualnom nasilju nad ženama, potvrđeni i nedavnim istraživanjima duboko su zabrinjavajući.

Na desetoj godišnjici Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (poznata i kao Istanbulska konvencija), Alijansa žena Demokratske partije socijalista osuđuje stavove u javnom prostoru koji negiraju postojanje ili afirmišu nasilje, te dodatno ugrožavaju sigurnost žena u Crnoj Gori. Ovim putem pozivamo na društvenu i političku odgovornost i zalaganje svih društvenih aktera i akterki za sistemsko rješavanje sve izraženijeg problema nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Crnoj Gori.

Crna Gora je jedna od prvih država koje su potpisale i ratifikovale Istanbulsku konvenciju, te pozivamo Vladu Crne Gore da shodno preuzetim obavezama koje proističu iz ovog ugovora, a u funkciji zaštite osnovnih ljudskih prava, ne marginalizuje oblast socijalne politike, već da se ozbiljno angažuje za unapređenje servisa i usluga iz oblasti socijalne zaštite, uključujući i zaštitu žrtava rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici.

Alijansa žena Demokratske partije socijalista će nastaviti da ukazuje na važnost politika koje su bazirane na istraživanjima, i na potrebu za većom koordinacijom i saradnjom između institucija kao i sa organizacijama civilnog društva. Borimo se za aktivno promovisanje racionalnijeg i sistematičnijeg pristupa u rješavanju problema nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Alijansa žena Demokratske partije socijalista

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član