Glavni odbor

Abedin Pepić

Završio je osnovnu školu “Zarija Vujošević” i gimnaziju “25. Maj” u Tuzima. 

Direktor u D.O.O. “Indira”.