Potpredsjednik

Dr Abaz Dizdarević

Završio je Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju 2002. godine, kao i postdiplomske studije 2010. godine i stekao zvanje magistra slikarstva.

– Potpredsjednik ULUCG-a (Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore);
– Član ULUBIH-a (Udruženje likovnih umjetnika BIH) ;
– Član SULU-a (Sandžačko udruženje likovnih umjetnika- Srbija);
– 2016. godine  Direktor JU Centar za djelatnosti kulture “Vojislav Bulatović – Strunjo”;
– 2014. godine Docent na FVU, Univerzitet Mediteran, Likovni atelje
– 2012 – 2016. godine Direktor JU “Ratkovićeve večeri poezije”;
– 2012 – Doktorske studije ALU Beograd;  
– 2010 – 2015. godine Docent na Internacionalnom Univerzitetu, Novi Pazar, Departman umjetnosti (Crtanje i Slikanje).
– 2007 – 2012. godine  Urednik likovnih programa, JU Centar za kulturu, Bijelo Polje.
– 2002 – 2007. godine  Saradnik u nastavi FLU Cetinje (na predmetima Slikarstvo i Crtanje, kod prof. S. Karaila i prof. R. Odalovića).